Konsultanci rynku nieruchomości

PL / EN
Prawo własności a spory sąsiedzkie

W czasach coraz większej urbanizacji nieuniknione stają się konflikty między sąsiadami. Spory mogą być mniej lub bardziej poważne, od zablokowania podjazdu samochodem do konfliktu o ziemię. Jednak sąsiedzi często kłócą się o działania przeprowadzane na ich działkach. Pomimo bycia właścicielem nieruchomości i terenów wokół niej nasze działania w pewien sposób ogranicza prawo.

Informacje prawne

Polskie prawo mówi, że możemy korzystać z naszej własności pod warunkiem stosowania się do przepisów różnych ustaw i nie zakłócania spokoju sąsiadujących nieruchomości. Dlatego zawsze musimy respektować zdanie naszych sąsiadów, gdyż w przeciwnym razie możemy mieć problemy natury prawnej. Działania na naszej posesji mogą oddziaływać na sąsiednie nieruchomości w sposób mniej lub bardziej uciążliwy dla sąsiadów. Tego typu oddziaływania nazywa się immisjami, które od wtargnięcia różnią się tym, że działanie przeprowadzamy na własnym gruncie a nie na gruncie sąsiada. Immisje można podzielić na immisje bezpośrednie i immisje pośrednie. Immisja bezpośrednia jest prawnie zabroniona i polega ona bezpośrednim ingerowaniu w posesję sąsiada, na przykład poprzez kierowanie na posesję wód opadowych lub ścieków. Działania takie są zabronione, ponieważ jest bardzo zbliżone do ingerencji fizycznej, co zgodnie z prawem przysługuje jedynie właścicielowi posesji. Immisja pośrednia polega na oddziaływaniu na sąsiednie nieruchomości w sposób inny niż bezpośredni, na przykład poprzez nadmierną emisję hałasów, zapachu lub zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego. Immisje pośrednie możemy również podzielić na immisje materialne, które oddziałują na zmysły człowieka, jak drgania, hałasy lub zapach, oraz na immisje niematerialne, które wpływają na psychikę, wzbudzając lęk, odrazę lub inne negatywne emocje.

Przeciętna miara

Określenie dopuszczalnego poziomu immisji jest trudnym zadaniem, gdyż dla każdej nieruchomości będzie on inny. Przeciętną miarę określa się za pomocą miejscowych stosunków oraz przeznaczenia danej nieruchomości. Ocena tej miary musi być dokonana mając na uwadze konkretny czas oraz miejsce. Jeśli ta miara nie jest przekroczona to właściciel może robić co zechce na swojej posesji .Do obliczania miary w danym miejscu brane pod uwagę są takie czynniki jak środowisko, częstotliwość i pora występowania zakłóceń, długość ich trwania oraz regularność ich pojawiania się. Ponadto za każdym razem trzeba brać pod uwagę jest bezpieczeństwo i komfort ludzi w sąsiedztwie. Jeśli immisja w jakikolwiek sposób zagraża ludziom to zawsze będzie to przekroczenie miary. Jeśli uznamy, że immisja naszego sąsiada jest dla nas nieakceptowalna to możemy odwołać się do prawa naszego kraju. Należy zacząć od pisemnego wezwania właściciela nieruchomości do zakończenia immisji. Jeśli nasz sąsiad się do tego nie ustosunkuje to należy wejść na drogę sądową. Wtedy zostaną określona przeciętna miara immisji i jeśli nasz sąsiad ją przekraczał to zostanie zmuszony do jej przestrzegania. Należy jednak pamiętać, że immisja nie zostanie całkowicie usunięta, zostanie ona jedynie zredukowana do przeciętnej miary immisji.

Podsumowując


Prawo własności nieruchomości nie oznacza że możemy wykorzystywać nieruchomość nie zważając na sąsiadów. Odpowiednie normy i ustawy regulują tą kwestię, więc jeśli uznamy, że nasz spokój jest zakłócany i normy zostają przekroczone to wtedy prawo jest po naszej stronie i możemy udać się po pomoc do sądu.

Wyślij wiadomość