Konsultanci rynku nieruchomości

PL / EN
Podstawowe informacje o centrach logistycznych

Logistyka w dużej firmie jest bardzo ważna, gdyż wszystkie towary muszą dotrzeć do klientów. Do tego celu bardzo przydatne jest centrum logistyczne, które pomaga zarządzać logistyką całego przedsiębiorstwa. Czym jest centrum logistyczne, z jakich modułów się składa i jakie są jego zadania?

Czym jest centrum logistyczne?

Mianem centrum logistycznego określa się zarówno nieruchomości jak i organizacje, w których realizowane są usługi logistyczne. Do takich usług można zaliczyć między innymi przyjmowanie, magazynowanie, rozdzielanie i wydawanie towarów oraz usługi temu towarzyszące. Dawniej centra logistyczne były jedynie wielkimi magazynami i składowiskami produktów przeznaczonych do wysyłki, jednak w dzisiejszych czasach wygląda to inaczej. Centrum logistyczne łączy w sobie dużą ilość usług w jednym miejscu, pozwalając na przeprowadzanie dużych operacji logistycznych w jednym miejscu. Do świadczenia tych usług centrum logistyczne musi mieć odpowiednią infrastrukturę, urządzenia służące do przeładowywania, magazynowania i wspomagające zarządzanie towarem, personel oraz odpowiednią organizację. Posiadając powyższe czynniki centrum logistyczne musi wydzielić odpowiednie moduły, czyli między innymi moduły, dzięki którym mogą być świadczone usługi logistyczne. Zalicza się do nich magazyny, place składowe, terminale kontenerowe dla kolei oraz inne tego typu moduły. Oprócz tego ważne są moduły, dzięki którym świadczone są usługi towarzyszące. Do takich modułów zalicza się hotele pracownicze, stacje paliw, serwis pojazdów, punkty gastronomiczne, usługi celne czy firmy ubezpieczeniowe.

Rodzaje i rola centrów logistycznych

Istnieje kilka podziałów centrów logistycznych, między innymi w zależności od tego kto korzysta z centrum logistycznego jak i od jego zasięgu. W zależności od firmy która korzysta z centrum logistycznego możemy wyróżnić centra logistyczne publiczne praz centra logistyczne prywatne. Centra publiczne świadczą usługi na zasadzie wolnorynkowej wszystkim zainteresowanym klientom. Działają w nich niezależni operatorzy, których celem jest udostępnienie warunków do działalności zainteresowanym firmom. Centra prywatne są własnością jednego przedsiębiorstwa i świadczą usługi jedynie dla tego przedsiębiorstwa. W takim przypadku centrum logistyczne pełni funkcję zarządzania kupnem, sprzedażą, transportem, ładowaniem i składowaniem towarów oraz przekazywaniu informacji na temat kupna, sprzedaży i potrzeb odbiorców. Innym podziałem centrów logistycznych jest ich podział ze względu na zasięg oddziaływania. Wyróżniamy najmniejsze centra logistyczne lokalne (zasięg około 6 kilometrów), centra logistyczne regionalne (zasięg około 60 kilometrów) oraz największe i najbardziej zaawansowane centra logistyczne międzynarodowe (zasięg około 500 kilometrów). Rolą każdego centrum logistycznego, niezależnie od rodzaju i wielkości, jest ułatwienie przepływu towarów, redukcja negatywnego wpływu logistyki na środowisko oraz wspieranie rozwoju gospodarki poprzez usprawnienie logistyki. Centrum logistyczne może być również użyte w celu zatrzymania regresu gospodarczego w danym regionie poprzez uruchomienie nowych inwestycji.

Wyślij wiadomość