Konsultanci rynku nieruchomości

PL / EN
Uzbrajanie działki budowlanej

Każdy powstający dom musi mieć dostęp do sieci energetycznej, gazowej i innych mediów, które są niezbędne przy użytkowaniu domu. Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju każda działka budowlana powinna mieć możliwość podłączenia do tych sieci. Często jednak zdarza się, że koszty i formalności związane z przyłączeniem spoczywają na właścicielu działki. Co należy wiedzieć podczas ubiegania się o przyłączenia do sieci?

Formalności

Jeśli działka, na której budujemy dom, znajduje się w gminnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren pod zabudowę, to prawo wymaga możliwości podłączenia sieci energetycznej, kanalizacji oraz sieci ciepłowniczej. Pierwszym etapem uzbrajania działki jest wystąpienie do lokalnego zarządcy sieci o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci. Wydanie warunków przez przedsiębiorstwo zajmujące się sieciami nie będzie zależało od tego czy działka jest aktualnie niezabudowana czy znajdują się na niej jakieś zabudowania. Warunki te określają takie kwestie jak to, czy dane połączenie jest możliwe do zrealizowania, parametry techniczne przyłącza, zakres oraz sposób rozbudowy danej sieci oraz planowane koszty wszystkich prac. Koszty wykonania przyłącza zależą od wielu czynników, więc ich rozbieżności są znaczne. Pierwszym czynnikiem jest rodzaj przyłącza, gdyż podłączenie gazu może różnić się ceną od podłączenia energetycznego. Ceny różnią się w zależności od rejonu Polski, szczególnie jest to widoczne w przypadku kanalizacji, gdyż najczęściej zarządzają nią gminne firmy komunalne. Należy jak najszybciej otrzymać warunki techniczne przyłączenia, ponieważ są one wymagane do otrzymania pozwolenia na budowę domu. Co jest wymagane do podłączenia konkretnych mediów?

Uzbrajanie

Wniosek o przyłącze gazowe dostajemy w gazowni, które musimy odpowiednio wypełnić takimi informacjami jak adres i charakter planowanego budynku, termin odbioru gazu i cel jego użycia. W ciągu 30 dni gazownia wyda odpowiednie pozwolenia na wybudowanie przyłącza. Jeśli chodzi o przyłącze energetyczne na formularzu do wypełnienia muszą znaleźć się takie informacje jak adres i charakter obiektu, moc przyłączeniowa, szacunkowe roczne zużycie energii i planowany odbiór energii oraz rodzaj przyłącza i taryfy. Do każdego wniosku o techniczne warunki przyłączenia do sieci, niezależnie od rodzaju, należy dołączyć odpowiednie dokumenty, które są wymagane przez prawo. Należy do nich między innymi dokument stwierdzający prawo własności danego gruntu, decyzję o warunkach zabudowy oraz plan zabudowy umieszczony na mapie geodezyjnej. Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń można przystąpić do wykonania wymaganych przyłączeń. Można zrobić to bez zgłoszenia pozwolenia na budowę jak i zgłaszając ten fakt do starostwa. Różnica polega na cenie i wymaganych dokumentach, gdyż w przypadku wykonywania przyłącza bez zgłoszenia można zacząć prace od razu, jednak jest to droższe rozwiązanie, gdyż geodeta musi wykonać plan sytuacyjny przyłączy na mapie geodezyjnej. Budowa ze zgłoszeniem wymaga złożenia w starostwie powiatowym odpowiednich dokumentów, co może potrwać ale jest to tańsze rozwiązanie. Po wykonaniu przyłączy niezbędne jest ich odebranie i sprawdzenie. Gdy osoba z przedsiębiorstwa zarządzającego sieciami pozytywnie rozpatrzy odbiór techniczny przyłącza, to pozostało jedynie podpisanie umów z dostawcami i na tym etapie praca nad uzbrajaniem działki zostaje zakończona.

Wyślij wiadomość