Konsultanci rynku nieruchomości

PL / EN
Rynek pierwotny powierzchni użytkowych we Wrocławiu na przełomie 2011/2012

Rynek powierzchni komercyjnych na rynku pierwotnym w 2011 i na początku 2012 roku był bardzo zróżnicowany. W wyniku sytuacji gospodarczej na Świecie, w tym głównie w Europie, Polska również stanęła w obliczu ogólnoświatowej stagnacji na rynku nieruchomości.


Rok 2011 kontynuował tendencję spadkową z poprzednich lat. Średnie stawki ceny za metr kwadratowy nieruchomości zarówno mieszkaniowych, jak również komercyjnych spadły. Ograniczenia, które determinował ogólnoświatowy kryzys, spowodowały nadwyżkę podaży nieruchomości nad popytem. Pomimo niesprzyjającej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej panującej na Świecie, Polska jako jeden z nielicznych krajów w Europie skutecznie broniła się przed tymi niekorzystnymi zjawiskami.

budowa

Główny bodziec należy upatrywać we wzroście inwestycji związanych z organizacją mistrzostw Europy w 2012 w Polsce i na Ukrainie. We Wrocławiu można było zaobserwować zwiększoną liczbę inwestycji deweloperskich na rynku mieszkaniowym oraz towarzyszącym im usługom na parterze na rynku pierwotnym. Duża liczba oddanych inwestycji oraz tych będących w budowie pozwalała z optymizmem spojrzeć na nadchodzące miesiące. W najbliższym czasie sytuacja może rozwinąć się bardzo dynamicznie, a związane jest to z  wchodzącymi w życie przepisami prawa na przełomie kwietnia i maja 2012(1), a chodzi o wejście w życie tzw. ustawy deweloperskiej.

Duża grupa  deweloperów, próbując zdążyć jeszcze przed planowanymi zmianami oraz przed uprawomocnieniem się nowych mniej korzystnych dla nich przepisów, rozpoczęła przygotowania do inwestycji dużo wcześniej, co skutkowało oddaniem większej ilości lokali mieszkalnych i komercyjnych przed planowanymi terminami.

Czy to coś zmieniło na rynku?

Zwiększona podaż, przy jednoczesnym słabszym od dotychczasowego  popycie, regulowała sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych. Ceny ofertowe były bardzo różne i tylko nieruchomości o najlepszej lokalizacji, z największym potencjałem inwestycyjnym broniły swoich cen. Stara zasada na  rynku nieruchomości mówi:  „3 razy L –LOKALIZACJA, LOKALIZACJA, LOKALIZACJA”. Deweloperzy, starając się wzbogacić swoją ofertę o lokale usługowe w każdej rozpoczętej inwestycji uzupełniając tym samym ofertę dla przyszłych właścicieli mieszkań, nie zawsze do końca stosowali się do tej zasady. O ile rynek nieruchomości mieszkaniowych nie opiera się w tak dużym stopniu na tej normie, tak w przypadku rynku komercyjnego  ma  to niebagatelne znaczenie.

W 2011 i na początku 2012 r., rynek bardzo szybko weryfikował tego typu inwestycje. W przypadku inwestycji zlokalizowanych w miejscach mało zaludnionych, „schowanych” na uboczu, w drugiej linii zabudowy, komercjalizacja tego typu lokali następowała znaczeni wolniej bądź w dalszym ciągu trwa. Oczywiście w kilku przypadkach tereny te są w pewnym sensie rozwojowe, ale na dany moment nie gwarantowały dobrego zwrotu z inwestycji dla potencjalnego inwestora.

W chwili obecnej we Wrocławiu prowadzonych jest lub zostało oddanych do użytkowania co najmniej 12-16 inwestycji deweloperskich z lokalami usługowymi zlokalizowanymi na parterze. Głównie są to lokalizacje na rozwojowych Krzykach, w dzielnicy Fabryczna, na Śródmieściu, ale również na Starym Mieście i w najbliższych okolicach Wrocławia. O tym, jak zachowa się rynek pod wpływem tak dużej podaży, przekonamy się niebawem w nadchodzących miesiącach. Z drugiej strony wszystko wskazuje na to, że nadszedł dobry czas dla najemców i kupujących.


1. Z dniem 28 kwietnia 2012 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 232 pod pozycją 1377 z dnia 28 października 2011 roku.

Wyślij wiadomość