Konsultanci rynku nieruchomości

PL / EN

Polityka prywatności

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych stosujemy pliki cookies, możemy także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Informacje zawarte poniżej, a dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, na przykład wyświetlić serwis dostosowując jego parametry do charakterystyki urządzenia.
  2. tworzenia statystyk, które pomagają nam analizować sposób interakcji użytkowników z serwisem.
  3. dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, w tym poprzez remarketing.
  4. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy naszych serwisów mogą dokonać w każdej chwili zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może utrudnić korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach z zastrzeżeniem tych, dostępnych po zalogowaniu.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego oraz wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

KLAUZULA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), dalej: RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Verso Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 208, 53-235 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391624, NIP 894-30-30-237,
e-mail: biuro@verso.com.pl tel. 71 71 27 000

zwany dalej Biurem
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
– w celu wykonania umowy pośrednictwa,
– w celu prowadzenia rachunkowości, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu,
– w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;
– w celach marketingowych naszego Biura co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (marketing bezpośredni), jak również na podstawie Pani/Pana zgody;
– w celu umożliwienia przesyłania ofert handlowych na adres e-mail lub za pośrednictwem sms – na podstawie uzyskanej zgody;
– w celu przekazania podmiotom współpracującym na podstawie uzyskanej zgody;
– w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze, w tym wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723).
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z realizacją usługi pośrednictwa, czyli przez 6 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa, jeżeli taka umowa została podpisana.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.
Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze będą przetwarzane przez ustawowe okresy wymagane do ich przechowywania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy danych:
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom. Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, informatyczne, dostawcy oprogramowania. Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
-jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub podany w nagłówku adres e-mailowy.
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
-prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy usług pośrednictwa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

Za pośrednictwem strony internetowej https://VERSO.COM.PL Administrator zbiera i przetwarza dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostarczania usług użytkownikom oraz do zarządzania tymi stronami, a także do analizowania skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych. Przykładowe dane osobowe przetwarzane przez administratora: imię i nazwisko, , e-mail, numer telefonu, lokalizacja, adres zamieszkania, dane urządzenia.
Niepodanie wskazanych danych osobowych oznacza rezygnację z procesów, którym podlegają formularz kontaktowy oraz e-mail, formularz aplikacyjny w zakładce kariera, a także formularz zgłoszenia przeglądu i zgłoszenia awarii.
Dane osobowe podane podczas wypełnienia formularza kontaktowego lub za pośrednictwem e-mail, a także w formularzu bezpłatnej wyceny są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. W przypadku braku nawiązania współpracy oraz czytelnego zamknięcia rozmów ze strony osoby udostępniającej dane, zostaną one usunięte:
– z roboczych baz systemowych – niezwłocznie;
– z kopii bezpieczeństwa – w terminie 30 dni.

W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, przetwarzanie danych po zakończeniu kontaktu będzie możliwe jedynie ze względu na usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub też z konieczności zachowania danych ze względu na potrzebę obrony praw Administratora.
W przypadku skorzystania z usług oferowanych przez Administratora Danych Osobowych – dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. W przypadku korzystania przez Użytkownika z serwisów gwarancyjnych urządzeń, dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania gwarancji i wykonywania serwisów. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być nadal przetwarzane w celach statystycznych. Dane przetwarzane są dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Dane przetwarzane w celach marketingowych oraz handlowych na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail albo korespondencji pocztowej – zgodnie z podanymi powyżej danymi kontaktowymi.

Fanpage na Facebooku i Instagramie
Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu Facebook jest Verso Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 208, 53-235 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391624, NIP 894-30-30-237.

Administrator w ustawieniach reklam kieruje swoje treści do osób, które interesują się tematyką związaną z: termomodernizacją, pompami ciepła, klimatyzacją, instalacjami wodnokanalizacyjnymi, instalacjami elektrycznymi, ogrzewaniem podłogowym, budową domów, instalacjami związanymi z remontami oraz budową, a informacje te dobrowolnie zawarły na swoim profilu osobistym. Administrator Danych Osobowych wprowadził restrykcyjny filtr wulgaryzmów oraz zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treści uzna za obraźliwe wobec osób fizycznych. Administrator Danych Osobowych umożliwia ze sobą kontakt za pośrednictwem aplikacji Messenger – odbywa się to zgodnie z wolą osoby fizycznej, która dobrowolnie wyśle wiadomość.

 

OC pośrednika dostępne do pobrania pod poniższym linkiem:

OC Pośrednika

 

Wyślij wiadomość